+48 33 854 27 11

kom. 509 966 486

+48 33 854 29 92

info@klinika.orw-muflon.com.pl

Substancje czynne zawarte w surowcach roślinnych są tymi związkami chemicznymi, które determinują działanie biologiczne roślin i surowców po ich wprowadzeniu do organizmu człowieka. Substancje te mają bardzo różnorodną budowę chemiczną, właściwości biologiczne i fizykochemiczne. Jeden surowiec roślinny zawiera często kilka lub kilkanaście substancji biologicznie czynnych. Zawarte w jednej roślinie substancje mogą wykazywać podobne działanie biologiczne, mogą jednak mieć kilka różnych kierunków działań lub nawet wykazywać przeciwstawne działania.

Wiedza o składzie chemicznym surowców roślinnych determinuje ich sposób wykorzystania i tworzenia receptur ziołowych. Poznanie tych substancji pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów i skutków działania ziół, a co za tym idzie, na lepsze wykorzystanie ich jako leków roślinnych, również w leczeniu bólu, szczególnie przewlekłego.